Doel & missie

De Stichting Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis – kortweg Het Familiemuseum – ambieert het bevorderen van de kennis over de geschiedenis van de mensheid met daarbij speciale aandacht voor familiegeschiedenis,verwantschapsvraagstukken, familiecultuur en familietradities en de daaraan gekoppelde relevante maatschappelijke, culturele, biologische en/of medische aspecten waartoe door of in opdracht van de stichting worden verzameld, gecreëerd of samengesteld die objecten, documenten, beeldende en andere materialen, die inzicht geven in deze aandachtsgebieden, en die door de stichting via het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis worden beheerd en beschikbaar gesteld voor een groot publiek via vaste opstellingen, via tijdelijke exposities of via het beschikbaarstellen van les- of studiemateriaal.

Wil je vrijwilliger worden bij ons? Zie hier.

           Organisatie

Bestuur
Voorzitter: Leo A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn
Secretaris: Joep P.M. Geraedts
Penningmeester: Frans Broers
Leden: René de Groot en Jean Pierre de Warrimont

Directie
Algemeen directeur: Leo A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn    

Technisch directeur: Fabian Zwart

Coördinator Vrijwilligers: Wilma Poolen

Conservatoren
Guus van Breugel: Heraldiek                          Ir.Harry Fekkers: Apothekerstuin
Prof. dr. Joep Geraedts: Genetica

Drs Toon van Gestel: Europese Dynastieke Familiegeschiedenis
Dr Sara Khosrovani: Kunst
Dr Sahar Khosrovani: Genetische genealogie
Drs Corien Vuurman: Iconografie
Hans Zijlstra: Friese Families                                 Maria Janssen-Rutten: Ursulinen
Ir. Jean Pierre de Warrimont: Eugène Dubois en archeologie
 

Gastconservatoren
Kamran Najafzadeh
Joachim Waibel
Prof. dr Manoutchehr M. Eskandari-Qajar
Drs Marleen Willebrands

Raad van Advies
Prof. Mr. Dries van Agt
Prof. Dr. Ned Blackhawk
Arya. H. Bolurfrushan MBA
Mr. Dr. Vincent A.M. van der Burg
Drs. Charles Dumas
Prof. Dr. Michel Hockx
Dr. Sahar Khosrovani
Drs. Thirsa Kraaijenbrink
Prof. Mr. Gerard Mols
Prof. Dr. Tudor Parfitt
Prof. Dr. David baron Schimmelpenninck van der Oye
Drs. Ruud Straatman
Dr. Heimerick M.J. Tromp

 

 

                Lees onze Privacyverklaring

Culturele ANBI-status

Het Familiemuseum is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

RSIN-nummer: 852424334

Betalingsbeleid

De Stichting Internationaal Museum door Familiegeschiedenis heeft geen officieel personeel. Bestuur, directie en curatoren, gastcuratoren en andere assistenten werken als vrijwilligers zonder vergoeding voor het museum. Er is derhalve geen betalingsbeleid.

Report of the activities of the foundation and financial account

Een overzicht van de activiteiten en ten financial oversight van de Stichting Internationaal Museum door Familiegeschiedenis zal aan het eind van elk kalenderjaar op deze site worden gepubliceerd.

Financial overview 2013 (in Dutch).

Financial overview 2014 (in Dutch).

Financial overview 2015 (in Dutch).

Financial overview 2016 (in Dutch)

Financial overview 2017 (in Dutch)

Samenwerking

Het Familiemuseum werkt samen met de volgende organisaties:

Apple of Grenada B.V.
Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co’s Uitgeversmaatschappij
Bolurfrushan International Group
Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG)
London Confucius Institute
Familiekunde Vlaanderen
Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek (Leids Universitair Medisch Centrum)
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis, Amsterdam
International Qajar Studies Association
Myheritage.com
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Stichting Eugène Dubois
Stichting Eijsden’s Verleden
Stichting Genetische Genealogie
Stichting Qajar Studies Foundation
Streekmuseum Krimpenerwaard
The Maastricht Forensic Institute (TMFI)
Universiteit Leuven
Vakgroep Chinese, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London
Vakgroep Genetica en Celbiologie, Universiteit Maastricht
Vakgroep Modern Jewish Studies, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London