N.B. Betalingen dienen vooraf plaatsvinden via bankrekening Stichting Museum Het Ursulinenconvent NL61 INGB 0006857210. Als de betaling binnen is, is uw ticket definitief. Er is geen ticketverkoop aan de balie op de dag van de voorstelling.