Doel & missie

De Stichting Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis – kortweg Het Familiemuseum – ambieert het bevorderen van de kennis over de geschiedenis van de mensheid met daarbij speciale aandacht voor familiegeschiedenis,verwantschapsvraagstukken, familiecultuur en familietradities en de daaraan gekoppelde relevante maatschappelijke, culturele, biologische en/of medische aspecten waartoe door of in opdracht van de stichting worden verzameld, gecreëerd of samengesteld die objecten, documenten, beeldende en andere materialen, die inzicht geven in deze aandachtsgebieden, en die door de stichting via het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis worden beheerd en beschikbaar gesteld voor een groot publiek via vaste opstellingen, via tijdelijke exposities of via het beschikbaarstellen van les- of studiemateriaal.

Wil je vrijwilliger worden bij ons? Zie hier.

           Organisatie

Bestuur
Voorzitter: Leo A.F. Barjesteh van Waalwijk van
Leden: René de Groot, Frans Broers en Jean Pierre de Warrimont

Directie
Algemeen directeur: Leo A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn    

Coördinator Vrijwilligers: Wilma Poolen

Conservatoren
Ir.Harry Fekkers: Apothekerstuin
Prof. dr. Joep Geraedts: Genetica

Drs Toon van Gestel: Europese Dynastieke Familiegeschiedenis
Dr Sahar Khosrovani: Genetische genealogie
Shayan Barjesteh van Waalwijk van Doorn: Iconografie
Hans Zijlstra: Friese Families                                 Maria Janssen-Rutten: Ursulinen
Ir. Jean Pierre de Warrimont: Eugène Dubois en archeologie
 

Gastconservatoren
Kamran Najafzadeh
Joachim Waibel

Raad van Advies

Prof. Mr. Dries van Agt
Prof. Dr. Ned Blackhawk
Arya. H. Bolurfrushan MBA
Mr. Dr. Vincent A.M. van der Burg
Drs. Charles Dumas
Prof. Dr. Michel Hockx
Dr. Sahar Khosrovani
Drs. Thirsa Kraaijenbrink
Prof. Mr. Gerard Mols
Prof. Dr. Tudor Parfitt
Prof. Dr. David baron Schimmelpenninck van der Oye
Drs. Ruud Straatman
Dr. Heimerick M.J. Tromp

                Lees onze Privacyverklaring

Culturele ANBI-status

Het Familiemuseum is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

RSIN-nummer: 852424334

Beloningsbeleid

De Stichting Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis heeft geen officieel personeel. Bestuur, directie en curatoren, gastcuratoren en andere assistenten werken als vrijwilligers zonder vergoeding voor het museum. Er is derhalve geen beloningsbeleid.

Een overzicht van de activiteiten en ten financial oversight van de Stichting Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis zal aan het eind van elk kalenderjaar op deze site worden gepubliceerd.

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015 

Jaarrekening 2016 

Jaarrekening 2017 

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Samenwerking

Het Familiemuseum werkt samen met de volgende organisaties:

Apple of Grenada B.V.
Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co’s Uitgeversmaatschappij
Bolurfrushan International Group
Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG)
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis, Amsterdam
International Qajar Studies Association
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Stichting Eugène Dubois
Stichting Qajar Studies Foundation
Vakgroep Chinese, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London
Vakgroep Modern Jewish Studies, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London